Help mee de verbreding te stoppen!

Het bos van Amelisweerd wordt bedreigd.
Voor de geplande verbreding van de A27 moeten 800 bomen gekapt worden, meer nog dan bij de aanleg van de A27 in 1982. Daardoor wordt het ecosysteem verder aangetast en loopt het hele bos van Amelisweerd gevaar.

Kom in actie.
Door een bedreigde boom te adopteren laat je – samen met vele anderen – zien dat je de verbreding van de A27, ten koste van de natuur op Amelisweerd, een heel slecht plan vindt.

Bescherming van het bos is het belangrijkste doel van de campagne. Maar er zijn meer redenen om tegen de ondoordachte plannen voor de verbreding van de A27 te zijn. Lees hieronder onze argumenten.

3 redenen om de verbreding A27 te stoppen

1.
800 bomen worden gekapt

Eeuwenoude eiken en beuken van Amelisweerd gaan tegen de grond. Eekhoorns en boommarters raken hun woonplaats kwijt, het ecosysteem van het bos gaat eraan. Eeuwenoude cultuurhistorie verdwijnt hierdoor voor volgende generaties. De recreatiewaarde van het gebied wordt verder aangetast door de herrie van de snelweg. En de uitvoering levert 6 tot 8 jaar extra herrie en bouwoverlast op in het bos.

De woudreuzen van Amelisweerd

Ecoloog Bert Maes vertelt over de 200 jaar oude woudreuzen die bedreigd worden met de kap.

2.
Meer asfalt = meer vervuiling

Het plan van 1,2 miljard euro verwoest niet alleen een deel van Amelisweerd, maar zorgt ook voor meer luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s, 6-8 jaar bouwoverlast én het lost de files niet op. Die worden alleen verplaatst.
Bovendien werkt de uitvoering van dit plan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs tegen.

Meer asfalt betekent meer auto’s.

Gerard Cats wijst erop dat wanneer de verbreding doorgaat, er meer auto’s van de weg gebruik zullen gaan maken. Meer auto’s zorgen voor meer luchtverontreiniging. Slecht voor de leefbaarheid in de stad en het klimaat.

3.
€ 1,2 miljard kan beter in duurzame mobiliteit geïnvesteerd worden

1,2 miljard besteden aan meer asfalt kan echt niet meer. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in mobiliteit die bijdraagt aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer fijnmaziger te maken. En door de snelle fietsroutes rondom de stad te verbeteren. Vormen van mobiliteit die beter zijn voor de leefbaarheid in de stad, de bereikbaarheid in de regio, onze gezondheid en het klimaat en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Fietssnelwegen en fijnmazig OV

Investeer die 1,2 miljard in andere oplossingen. Wat zijn die alternatieve oplossingen? Olivier Beens vertelt over fietssnelwegen en meer openbaar vervoer zoals de tram, trein en bus.

Wij roepen het kabinet op het tracébesluit uit te stellen en duurzame alternatieven te onderzoeken.

Kom ook in actie!
Adopteer een boom of steun deze campagne op een andere manier.

Door (virtueel) een boom te adopteren laat je zien dat je achter de bomen van Amelisweerd staat en dat het bos niet mag verdwijnen voor de verbreding van de snelweg.

De opbrengst van deze bomenadoptie gebruiken we om deze campagne te ondersteunen en verder uit te breiden. We organiseren bijeenkomsten en acties om de gevolgen en de de alternatieven onder de aandacht te brengen. Op deze manier willen we een actieve achterban mobiliseren.
Tegelijk zoeken we de samenwerking met allerlei andere organisaties om het formuleren van duurzame alternatieven voor de mobiliteit in de regio in een hogere versnelling te krijgen. Zo maken we duidelijk dat de geplande verbreding een grote geldverspilling is.

Zie ook: Over de campagne.