De bomenadoptie is op zaterdag 24 november gestopt!
Het is niet meer mogelijk om een boom te adopteren, maar de strijd tegen de verbreding van de A27 gaat natuurlijk door!

Hier lees je meer over de campagne die liep van maart tot en met november 2018: terugblik campagne Bescherm het bos!

Wil je ook hierna betrokken zijn?

 

Wordt vrijwilliger!
Er is van alles te doen, vooral op het gebied van communicatie en het organiseren van bijeenkomsten, benaderen van de politiek. Misschien heb je zelf ook een eigen idee. Mail kru@stopverbredingringutrecht.nl

Steun de juridische strijd
Rechtzaken aanspannen is duur, dus alle donaties zijn welkom op de bankrekening van Kerngroep Ring Utrecht: NL59 TRIO 039 020 55 32

Bescherming van het bos is het sprekende symbool van de campagne. Maar er zijn meer redenen om tegen de ondoordachte plannen voor de verbreding van de A27 te zijn. Lees hieronder onze argumenten.

3 redenen om de verbreding A27 te stoppen

1.
800 bomen worden gekapt

Eeuwenoude eiken en beuken van Amelisweerd gaan tegen de grond. Eekhoorns en boommarters raken hun woonplaats kwijt, het ecosysteem van het bos gaat eraan. Eeuwenoude cultuurhistorie verdwijnt hierdoor voor volgende generaties. De recreatiewaarde van het gebied wordt verder aangetast door de herrie van de snelweg. En de uitvoering levert 6 tot 8 jaar extra herrie en bouwoverlast op in het bos.

De woudreuzen van Amelisweerd

Ecoloog Bert Maes vertelt over de 200 jaar oude woudreuzen die bedreigd worden met de kap.

2.
Meer asfalt = meer vervuiling

Het plan van 1,2 miljard euro verwoest niet alleen een deel van Amelisweerd, maar zorgt ook voor meer luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s, 6-8 jaar bouwoverlast én het lost de files niet op. Die worden alleen verplaatst.
Bovendien werkt de uitvoering van dit plan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs tegen.

Meer asfalt betekent meer auto’s.

Gerard Cats wijst erop dat wanneer de verbreding doorgaat, er meer auto’s van de weg gebruik zullen gaan maken. Meer auto’s zorgen voor meer luchtverontreiniging. Slecht voor de leefbaarheid in de stad en het klimaat.

3.
€ 1,2 miljard kan beter in duurzame mobiliteit geïnvesteerd worden

1,2 miljard besteden aan meer asfalt kan echt niet meer. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in mobiliteit die bijdraagt aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer fijnmaziger te maken. En door de snelle fietsroutes rondom de stad te verbeteren. Vormen van mobiliteit die beter zijn voor de leefbaarheid in de stad, de bereikbaarheid in de regio, onze gezondheid en het klimaat en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Fietssnelwegen en fijnmazig OV

Investeer die 1,2 miljard in andere oplossingen. Wat zijn die alternatieve oplossingen? Olivier Beens vertelt over fietssnelwegen en meer openbaar vervoer zoals de tram, trein en bus.

Wij roepen het kabinet op het tracébesluit uit te stellen en duurzame alternatieven te onderzoeken.

Kom ook in actie!
Adopteer een boom of steun deze campagne op een andere manier.

de campagne wordt gesteund door onder andere:

De klopvaart

Het Groene Dak