Op zondag 4 november laat Utrecht haar stem horen over de geplande verbreding van de Ring Utrecht A27/A12!

Wij zijn vóór schone lucht, een bereikbare stad met een fijnmazig ov, goede fietsverbindingen en het behoud van natuur rondom de stad. Wij willen de omslag in denken over mobiliteit aanjagen.

De verbreding A27/A12 bij de ring Utrecht zorgt voor verslechtering van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio, de verwoesting van een deel van het landgoed Amelisweerd.

Wij staan voor oplossingen die beter zijn voor de volksgezondheid, de bereikbaarheid van de regio én het klimaat.

Onze boodschap aan de politiek is dan ook: Investeer 1,2 miljard niet in asfalt dat meer autoverkeer aantrekt, de luchtkwaliteit verslechtert, geluidsoverlast en 6-8 bouwoverlast veroorzaakt en waarvoor duizenden bomen zullen sneuvelen, terwijl het de files niet oplost. Maar schort het huidig Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht op en voer de maximumsnelheid 80 km/u op ring Utrecht. Zo heeft de weg een grotere capaciteit en het is schoner, stiller en veiliger. En onderzoek in de tussentijd duurzamere alternatieven om in te investeren.

Op 4 november gaan we de straat op om de geplande verbreding opnieuw onder de aandacht te brengen onder een brede groep Utrechters, de pers en de politiek.

Fiets mee met de demonstratie, laat je informeren tijdens de lezingen, bedenk nieuwe campagnes tijdens het actieoverleg, ga in gesprek met politici en teken voor schone lucht!

Het bos van Amelisweerd wordt bedreigd.
Voor de geplande verbreding van de A27 moeten 800 bomen gekapt worden, meer nog dan bij de aanleg van de A27 in 1982. Daardoor wordt het ecosysteem verder aangetast en loopt het hele bos van Amelisweerd gevaar.

Kom in actie.
Door een bedreigde boom te adopteren laat je – samen met vele anderen – zien dat je de verbreding van de A27, ten koste van de natuur op Amelisweerd, een heel slecht plan vindt.

Bescherming van het bos is het belangrijkste doel van de campagne. Maar er zijn meer redenen om tegen de ondoordachte plannen voor de verbreding van de A27 te zijn. Lees hieronder onze argumenten.

3 redenen om de verbreding A27 te stoppen

1.
800 bomen worden gekapt

Eeuwenoude eiken en beuken van Amelisweerd gaan tegen de grond. Eekhoorns en boommarters raken hun woonplaats kwijt, het ecosysteem van het bos gaat eraan. Eeuwenoude cultuurhistorie verdwijnt hierdoor voor volgende generaties. De recreatiewaarde van het gebied wordt verder aangetast door de herrie van de snelweg. En de uitvoering levert 6 tot 8 jaar extra herrie en bouwoverlast op in het bos.

De woudreuzen van Amelisweerd

Ecoloog Bert Maes vertelt over de 200 jaar oude woudreuzen die bedreigd worden met de kap.

2.
Meer asfalt = meer vervuiling

Het plan van 1,2 miljard euro verwoest niet alleen een deel van Amelisweerd, maar zorgt ook voor meer luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s, 6-8 jaar bouwoverlast én het lost de files niet op. Die worden alleen verplaatst.
Bovendien werkt de uitvoering van dit plan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs tegen.

Meer asfalt betekent meer auto’s.

Gerard Cats wijst erop dat wanneer de verbreding doorgaat, er meer auto’s van de weg gebruik zullen gaan maken. Meer auto’s zorgen voor meer luchtverontreiniging. Slecht voor de leefbaarheid in de stad en het klimaat.

3.
€ 1,2 miljard kan beter in duurzame mobiliteit geïnvesteerd worden

1,2 miljard besteden aan meer asfalt kan echt niet meer. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in mobiliteit die bijdraagt aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer fijnmaziger te maken. En door de snelle fietsroutes rondom de stad te verbeteren. Vormen van mobiliteit die beter zijn voor de leefbaarheid in de stad, de bereikbaarheid in de regio, onze gezondheid en het klimaat en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Fietssnelwegen en fijnmazig OV

Investeer die 1,2 miljard in andere oplossingen. Wat zijn die alternatieve oplossingen? Olivier Beens vertelt over fietssnelwegen en meer openbaar vervoer zoals de tram, trein en bus.

Wij roepen het kabinet op het tracébesluit uit te stellen en duurzame alternatieven te onderzoeken.

Kom ook in actie!
Adopteer een boom of steun deze campagne op een andere manier.

Door (virtueel) een boom te adopteren laat je zien dat je achter de bomen van Amelisweerd staat en dat het bos niet mag verdwijnen voor de verbreding van de snelweg.

De opbrengst van deze bomenadoptie gebruiken we om deze campagne te ondersteunen en verder uit te breiden. We organiseren bijeenkomsten en acties om de gevolgen en de de alternatieven onder de aandacht te brengen. Op deze manier willen we een actieve achterban mobiliseren.
Tegelijk zoeken we de samenwerking met allerlei andere organisaties om het formuleren van duurzame alternatieven voor de mobiliteit in de regio in een hogere versnelling te krijgen. Zo maken we duidelijk dat de geplande verbreding een grote geldverspilling is.

Zie ook: Over de campagne.