Een achterhaald plan
dat stamt uit een fossiel tijdperk

Bescherming van het bos is het sprekende symbool van de campagne.
Er waren al genoeg redenen om tegen de ondoordachte plannen voor de verbreding van de A27 te zijn, maar er komen er steeds meer bij.
Lees hieronder 3 van de belangrijkste argumenten.

1.
800 bomen worden gekapt

Eeuwenoude eiken en beuken van Amelisweerd gaan tegen de grond, meer dan destijds bij de aanleg van de weg! Eekhoorns en boommarters raken hun woonplaats kwijt, het ecosysteem van het bos gaat eraan. Eeuwenoude cultuurhistorie verdwijnt hierdoor voor volgende generaties. De recreatiewaarde van het gebied wordt verder aangetast door de herrie van de snelweg. En de uitvoering levert 6 tot 8 jaar extra herrie en bouwoverlast op in het bos.

De woudreuzen van Amelisweerd

Ecoloog Bert Maes vertelt over de 200 jaar oude woudreuzen die bedreigd worden met de kap.

2.
Meer asfalt = meer vervuiling

Het plan van 1,2 miljard euro verwoest niet alleen een deel van Amelisweerd, maar zorgt ook voor meer luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s, 6-8 jaar bouwoverlast én het lost de files niet op. Die worden alleen verplaatst.
Bovendien werkt de uitvoering van dit plan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs tegen én betekent meer verkeer meer stikstofneerslag in plaats van minder!

Meer asfalt betekent meer auto’s.

Gerard Cats wijst erop dat wanneer de verbreding doorgaat, er meer auto’s van de weg gebruik zullen gaan maken. Meer auto’s zorgen voor meer luchtverontreiniging. Slecht voor de leefbaarheid in de stad en het klimaat.

3.
€ 1,2 miljard kan beter in duurzame mobiliteit geïnvesteerd worden

1,2 miljard besteden aan meer asfalt kan echt niet meer. Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in mobiliteit die bijdraagt aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer fijnmaziger te maken. En door de snelle fietsroutes rondom de stad te verbeteren. Vormen van mobiliteit die beter zijn voor de leefbaarheid in de stad, de bereikbaarheid in de regio, onze gezondheid en het klimaat en zo bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.
In de regio Utrecht maken gemeentes, de provincie en vooral bedrijven al flinke stappen op dit gebied, de landelijke overheid loopt hopeloos achter.

 

Fietssnelwegen en fijnmazig OV

Investeer die 1,2 miljard in andere oplossingen. Wat zijn die alternatieve oplossingen? Olivier Beens vertelt over fietssnelwegen en meer openbaar vervoer zoals de tram, trein en bus.

Kom ook in actie en steun ons!

Share This