Luchtvervuiling, geluidsoverlast en toch nog file.
De gevolgen van het plan van 1,2 miljard.

Door de verbreding van de snelwegen gaan er meer auto’s rijden. Dat betekent meer luchtvervuiling in Utrechtse woonwijken.

De Nederlandse lucht is één van de vieste van Europa. Nederland voldoet nog steeds niet overal aan de Europese richtlijnen voor fijnstof en stikstofdioxide. Ook voor Utrecht blijkt dat in 2015 in ieder geval langs de Waterlinieweg en langs de A27 ter hoogte van Lunetten overschrijdingen voorkwamen. Met meer autoverkeer wordt dat nog erger.

Meer rijstroken en meer auto’s betekenen meer geluidsoverlast.

Schadelijke geluidsoverlast
Blootstelling aan verkeersgeluid is niet goed. Ook als je je hebt neergelegd bij die drukke autoweg naast je huis en hem ´niet meer hoort´, is het geluid nog steeds schadelijk. Het uitfilteren van niet-relevante omgevingsgeluiden, ook al gebeurt dat onbewust, kost veel energie voor het brein.

Bedreigend voor onze gezondheid
Mensen die in een gebied wonen met verkeersgeluid, ook als zij daaraan gewend zijn, blijken minder uitgerust te zijn. Naar schatting kampt meer dan een miljoen mensen als gevolg van geluidsoverlast met slaapproblemen. Daarmee is lawaai – na luchtvervuiling – het milieuprobleem dat het meest bedreigend is voor onze gezondheid.

12 meter hoge geluidsschermen
Langs de woonwijken komen dan ook hogere geluidsschermen, zodat volgens  Rijkswaterstaat aan de minimale normen wordt voldaan. Bewoners van Lunetten bijvoorbeeld kijken straks tegen 12 m. hoge geluidsschermen aan; kun je nagaan wat daar verwacht wordt aan geluidsoverlast. Ook langs de Uithof zullen hoge schermen worden aangelegd. Is de geluidsbelasting dan verholpen?

 

 

De verbouwing van de snelwegen gaat minimaal 6 tot 8 jaar duren.

Bij bouwoverlast moet je denken aan extra files op de ring, op de Waterlinieweg en in de stad en kans op meer ongelukken en incidenten. Door die extra files is er meer luchtvervuiling. Daarnaast krijgen de bewoners rondom de ring te maken veel lawaai en licht, ook ’s nachts en ’s morgens vroeg.
Niet alleen de wegen worden verbreed maar ook viaducten worden gebouwd. De spoorlijnen en bruggen moeten worden verlegd. En er is een extra risico bij de bak langs Amelisweerd. Vanwege dit extra risico vrezen wij uitloop van de bouwwerkzaamheden.

Wij roepen het kabinet op het tracébesluit uit te stellen en duurzame alternatieven te onderzoeken.

Kom ook in actie!
Adopteer een boom of steun deze campagne op een andere manier.

Door (virtueel) een boom te adopteren laat je zien dat je achter de bomen van Amelisweerd staat en dat het bos niet mag verdwijnen voor de verbreding van de snelweg.

De opbrengst van deze bomenadoptie gebruiken we om deze campagne te ondersteunen en verder uit te breiden. We organiseren bijeenkomsten en acties om de gevolgen en de de alternatieven onder de aandacht te brengen. Op deze manier willen we een actieve achterban mobiliseren.
Tegelijk zoeken we de samenwerking met allerlei andere organisaties om het formuleren van duurzame alternatieven voor de mobiliteit in de regio in een hogere versnelling te krijgen. Zo maken we duidelijk dat de geplande verbreding een grote geldverspilling is.

Zie ook: Over de campagne.

Share This