door | 29 jun 2018 | Evenement

Pakhuis de Zwijger: Macht(eloosheid) over de natuur

Als emoties de drijfveer vormen voor natuurbehoud

‘Onze’ eigen Eva Bullens is één van de gasten in dit programma.

Deze thema-avond is onderdeel van de themareeks Trouw Duurzame 100.
In het kader hiervan stond er donderdag een artikel van Charlot Verlouw in het dagblad Trouw:
Bewoners blijven knokken voor de bomen in Amelisweerd – net als 35 jaar geleden

Kijk voor meer informatie over deze thema-avond op de website van Pakhuis de Zwijger

Woede over stervende runderen in de Oostvaardersplassen, pijn over het verschraalde weidelandschap, teleurstelling over de kap van bomen. Natuur zorgt voor emotie. We komen maar al te graag op voor de flora en fauna om ons heen. Ook in een land dat bijna geen ‘echte’ natuur kent, doet natuur veel met de mens. Maar uit de felle debatten rond de grote grazers, bos dat moet verdwijnen en huilende zeehondjes, blijkt dat we heel verschillend denken over wat het is. Wat is de ‘echte’ natuur? Is interventie noodzakelijk voor behoud? Of is juist meer afstand nodig? En hoe verhoudt de mens zich tot de natuur?

Wil je helpen met één van onze activiteiten?

We kunnen alle hulp gebruiken! Mail naar marijke@beschermhetbos.nl of kijk hier wat jij kunt doen

Share This