evenement – gevolgen – bewoners

Maandag 8 oktober
dinsdag 9 oktober
woensag 10 oktober

19:30 inloop
20:00 start
22:00 einde
  • voorveldse hof
  • daltonschool
  • de musketon

Op de druk bezochte bijeenkomsten in Voordorp, Rijnsweerd en Lunetten over het Tracébesluit A27 kwamen veel ongeruste bewoners af. Leden van de Kerngroep Ring Utrecht en de Luchtwachters zetten voor hen de plannen, de gevolgen voor het milieu en de gezondheid, de beroepszaken en de politieke lobby op een rij. De aanwezigen waren het roerend over de oplossing eens: nu vast 80 km per uur gaan rijden op de Ring en opschorting van het Tracébesluit. En straks zeker geen 2 x 7 rijstroken, hooguit 6. Beter is helemaal geen verbreding.

De Kerngroep Ring Utrecht had de bijeenkomsten over het Tracébesluit georganiseerd samen met de Luchtwachters Utrecht. Inmiddels gaat het om twee Tracébesluiten, vertelde ‘modelexpert’ Gerard Cats. Want begin juli lanceerde Rijkswaterstaat een aanvullend Tracébesluit. Dat houdt in dat er nog eens 28 ha groen en bomen moeten worden opgeofferd aan verbreding van de A27 om plaats te maken voor werkterreinen en extra rijstroken. De Kerngroep Ring Utrecht gaat ook tegen dit tweede besluit in beroep, meldde Cats. Hij riep belanghebbenden op zich achter dit beroep te scharen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die vanuit hun huis de snelweg met de belendende groenstrook kunnen zien liggen, of die in dat groen sporten en recreëren.

80 km hard zat.
Veel bezoekers vulden na afloop verklaringen in om het beroep te steunen. Ook de actiekaarten, gericht aan Tweede Kamerleden,vonden gretig aftrek. In een tijd waarin Nederlandse overheid door de rechter op de vingers wordt getikt omdat deze geen enkele klimaatdoelstelling haalt, is het bizar om vast te houden aan 100 km per uur voor hooguit 30 seconden tijdwinst, vonden de bezoekers unaniem.

Hierbij link naar de presentaties die gegeven zijn bij de verschillende bijeenkomsten: presentaties wijkbijeenkomsten oktober 2018

deze bijeenkomsten werden organiseerd door o.a.:
sanne, marijke, cees, ben, john, eva, jan, Cor en gerard i.s.m. de luchtwachters utrecht

Met dank aan bert koopmanschap, marit overbeek, Frans Soeterbroek, rob huibers, paul van dorsten, smulders kookt.